Đã Hủy

Copywriting in spanish

Copywriting in spanish, not translations but create ad letters for spanish speaking people.

Kĩ năng:

Xem nhiều hơn: copywriting+, translations spanish, spanish translations, spanish n, paco, copywriting, letters people, spanish letters, spanish people, speaking spanish, letters, create letters, people speaking, spanish copywriting

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) DF, Mexico

ID dự án: #765