Đã Đóng

Audio to words

Hi

Was looking for someone who could transcribe from audio to written words on paper. Needing fairly quickly and can send in a winzip file.

Kĩ năng: Viết lại bài báo, Viết quảng cáo, Research Writing, Viết kĩ thuật

Xem nhiều hơn: audio transcribe, audio transcribe written, Technical Paper Writing, looking can transcribe audio, winzip, audio writing, technical writing audio, written words, writing paper words, words audio, audio written, transcribe audio written, transcribe words, transcribe audio words, audio file transcribe, transcribe audio file, looking someone transcribe, audio words

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Australia

ID dự án: #3214648

11 freelancer đang chào giá trung bình $136 cho công việc này

canadacoates

See private message.

$161.5 USD trong 7 ngày
(218 Nhận xét)
6.5
smafridi86

See private message.

$127.5 USD trong 7 ngày
(49 Nhận xét)
4.4
gribfritz

See private message.

$170 USD trong 7 ngày
(14 Nhận xét)
4.0
poet27

See private message.

$136 USD trong 7 ngày
(26 Nhận xét)
4.0
nomaddesigns

See private message.

$153 USD trong 7 ngày
(15 Nhận xét)
3.5
brilliantwordinc

See private message.

$85 USD trong 7 ngày
(9 Nhận xét)
3.1
Maestroem

See private message.

$170 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
1.7
fets

See private message.

$148.75 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
1.1
friend09

See private message.

$119 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
0.8
benosimo

See private message.

$136 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
josianehoude

See private message.

$85 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0