Đang Thực Hiện

For loana47 as discussed

This project is for loana....details are as discussed.........................................................

Kỹ năng: Article Writing, Viết quảng cáo, Ghostwriting, Mô tả sản phẩm, Viết kĩ thuật

Xem thêm: loana47, animation details project work, details project inventory management, company employees details project, discussed

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) khalifa city A, Turkey

Mã Dự Án: #4541043

Đã trao cho:

Ioana47

Bid placed.:)

$50 USD trong 3 ngày
(58 Đánh Giá)
5.9