Đang Thực Hiện

privatte project for iwritesolutions

As discussed

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Viết quảng cáo, Viết kĩ thuật

Xem thêm: xplore, iwritesolutions, project rcrew discussed, discussed project, project database online quiz, attiny2313 project, medical store project

Về Bên Thuê:
( 73 nhận xét ) khulna, Bangladesh

Mã Dự Án: #1036414

5 freelancer đang chào giá trung bình $93 cho công việc này

iwritesolutions

As discussed

$30 USD trong 2 ngày
(7 Đánh Giá)
2.9
kathini

interested in this project

$200 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
rsundar65

I am ready to take this assignment.

$175 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
nfastprick

Please let me do it

$30 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
anog

to acomplish this job for will my desire.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0