Đang Thực Hiện

Simple Project for xazoo

Good day freelancers,

By the time you realize this project is a private project for xazoo, it is probably too late now. Just kidding.

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Viết quảng cáo, Ghostwriting, Research Writing, Viết kĩ thuật

Xem thêm: xazoo, simple project technical writing, petertruong2412, realize project, electronc project simple design, graphics project simple, java programs project simple, easy project simple machines, project simple machines, business project simple company, java project simple, project simple voip

Về Bên Thuê:
( 31 nhận xét ) Auburn, United States

Mã Dự Án: #4547295

Đã trao cho:

xazoo

Consider it done, professionally. Thanks!

$100 USD trong 4 ngày
(139 Đánh Giá)
6.6

3 freelancer đang chào giá trung bình $68 cho công việc này

agatharose

hi..can start work anytime

$50 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
aesterto

Can work as soon as possible.

$55 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0