Đã hoàn thành

Convert PDF Document To Editable Microsoft Word 97 Document(repost)

Convert from PDF to Microsoft Word, must ne exact duplicate and be

editable. One page must be submitted for testing before funds are released.

## Deliverables

PDF Document File To Convert

Kĩ năng: Viết lại bài báo, Viết quảng cáo, Research Writing, Viết kĩ thuật, Dịch thuật

Xem nhiều hơn: convert pdf to editable word document, convert pdf to editable word, convert document to word, pdf to microsoft word, microsoft-word, editable word, convert pdf word, word editable, translation pdf word, convert word document file, editable pdf word, convert pdf file, pdf file convert word, pdf microsoft, word pdf document, document convert pdf file, pdf document microsoft word, pdf word editable, duplicate page editable pdf, editable document

Về Bên Thuê:
( 171 nhận xét ) Lakewood, United States

ID dự án: #3722717

Được trao cho:

yaarali

See private message.

$20 USD trong 9 ngày
(81 Đánh Giá)
5.1

8 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

rwhiting102

See private message.

$30.6 USD trong 9 ngày
(36 Nhận xét)
4.4
armsaj

See private message.

$15 USD trong 9 ngày
(1 Nhận xét)
1.9
erichdd129

See private message.

$200.6 USD trong 9 ngày
(1 Nhận xét)
1.3
fatanisvw

See private message.

$30 USD trong 9 ngày
(1 Nhận xét)
0.4
JBet

See private message.

$40.8 USD trong 9 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mas786

See private message.

$10 USD trong 9 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
charl23

See private message.

$50.15 USD trong 9 ngày
(0 Nhận xét)
0.0