Đã hoàn thành

Urgent: - English to Danish

Được trao cho:

christina00

Pls see your PM. Best Regards, Christina

$60 USD trong 2 ngày
(7 Đánh Giá)
3.6

3 freelancer đang chào giá trung bình $120 cho công việc này

Blogbuster

Hi, Check the PM please !

$100 USD trong 2 ngày
(2 Nhận xét)
2.6
giftwilly

i believe that i can do the work perfectly and with no complications whosoever

$200 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0