Đã Hủy

captcha project 2(trueonlineworker)

DESCRIPTION:

I need a big captcha entry team for trueonlineworker captcha 24 hours very fast [url removed, login to view] 5 seats to start.I need serious worker who can also work in [url removed, login to view] will be increase with your performance

PRICE:

Rate per 1k is 0.80 [url removed, login to view] is [url removed, login to view] who want ids pm me.

PAYMENT:

Weekly payment via gaf or paypal

HAPPY [url removed, login to view]

Kĩ năng: Viết quảng cáo, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Tiếp thị qua Internet

Xem nhiều hơn: trueonlineworker captcha, trueonlineworker software, captcha project trueonlineworker, sing trueonlineworker, captcha project, trueonlineworker, team worker, night web, rate captcha server, captcha server rate, gaf biding, captcha rate night, serious project, can fast captcha work, big captcha work, captcha night work, night captcha server, captcha work paypal payment, fast performance, fixed project

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) dhaka, Bangladesh

ID dự án: #443073