Đã Hủy

Captcha team needed

DESCRIPTION:

I need a big captcha entry team for trueonlineworker captcha 24 hours very fast [url removed, login to view] 5 seats to start.

PRICE:

Rate per 1k is 0.75 [url removed, login to view] is [url removed, login to view] who want ids pm me.

PAYMENT:

Weekly via gaf or paypal

HAPPY [url removed, login to view]

Kĩ năng: Viết quảng cáo, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Tiếp thị qua Internet

Xem nhiều hơn: captcha bangladesh, rate captcha server, captcha server rate, gaf biding, weekly payment captcha, rate per captcha, want captcha server, captcha rate server, paypal payment captcha, fast captcha payment, price captcha, start captcha, captcha big rate, weekly captcha, captcha per entry, captcha entry fast, captcha fast server rate, captcha weekly payment, per captcha entry, captcha payment paypal

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) dhaka, Bangladesh

ID dự án: #442798