Đang Thực Hiện

project only for jadero

This project is only for jadero. Only bid here if you are jadero. Project terms as discussed earlier.

Kĩ năng: Viết quảng cáo, Màn hình Windows

Xem nhiều hơn: only, bid bid project, earlier project, project copywriting, discussed project, terms project, jadero, project bid, discussed, bid project

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Lucknow, India

ID dự án: #65727

Được trao cho:

jadero

Hi there, Jadero here

$100 USD trong 0 ngày
(7 Đánh Giá)
3.9