Đang Thực Hiện

15 Articles for c4charlz

15 articles as agreed.

Kỹ năng: Viết quảng cáo

Xem thêm: c4charlz

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Grahamstown, South Africa

Mã Dự Án: #1048559

Đã trao cho:

Wordhomeworker

I am looking for long term working relationships. Please see PM for details.

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0

6 freelancer đang chào giá trung bình $55 cho công việc này

mrconfidence0011

I am a professional writer. please check PMB.

$30 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
belleadi

Please consider me. I will these articles as much as I could

$50 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
balajieie

Hi i could do this work.

$40 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
arrawwala

I can do this give me it

$150 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
bechay22

Sir, Please consider me on this project

$30 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0