Đã Đóng

Book Proposal review and edit; Biography copy edited 67,000 words

My book is a biography. The book proposal is written but no doubt needs revision. The book itself needs to be copy edited, 67,000 words.

Kĩ năng: Viết quảng cáo, Đọc bông, Viết lại bài báo, Biên tập

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Seattle, United States

ID dự án: #34369489

55 freelancer chào giá trung bình$1741 cho công việc này

(1189 Nhận xét)
8.7
(49 Nhận xét)
8.2
(575 Nhận xét)
8.0
(514 Nhận xét)
7.8
(150 Nhận xét)
7.9
(276 Nhận xét)
7.5
(263 Nhận xét)
7.4
(114 Nhận xét)
7.1
(327 Nhận xét)
7.3
(210 Nhận xét)
7.3
(74 Nhận xét)
6.8
(320 Nhận xét)
7.1
(137 Nhận xét)
7.2
(157 Nhận xét)
7.0
(245 Nhận xét)
7.1
(26 Nhận xét)
6.7
(187 Nhận xét)
7.0
(44 Nhận xét)
6.6
(85 Nhận xét)
6.5
(66 Nhận xét)
6.5