Đang Thực Hiện

For Mery Preiti only

30 Articles / copy about Spain

Kĩ năng: Viết quảng cáo

Xem nhiều hơn: spain copywriting, mery, mery preiti, jeprodised, spain articles, merypreiti, articles spain

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét ) Baildon, United Kingdom

ID dự án: #60339

Được trao cho:

merypreiti

Hello. I understand this project as connected to "30+ Articles / Copy About Spain". I wrote USD100 because the system does not allow me to bid for 160 as in the mentioned project. Regards. Mery.

$100 USD trong 0 ngày
(30 Đánh Giá)
5.5