Đang Thực Hiện

Get Data Entry Done

Hi,

I need a freelancer who needs to get a specific data from various websites and post it in a spreadsheet. Further details about the project will be updated later.

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Đánh máy, Viết quảng cáo

Xem thêm: get data entry done, data entry done, need data entry done, data entry done philippines

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14821745

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹5555 cho công việc này

chandureddy23

A proposal has not yet been provided

₹5555 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0