Đã Đóng

Help me write something

I need you to write a report for something. Best is everything.

Kỹ năng: Thiết kế 3D, Viết quảng cáo, Viết bài qua mạng, Viết báo cáo, Dịch thuật

Xem thêm: help write formal report, need help technical report

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14783042

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹666667 cho công việc này

₹500000 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
king18yat

* Don't pay any advance. Just create milestones * Daily communication and work updates * In the bid amount, I shall provide website , android and ios application. Relevant Skills and Experience * Don't pay any advance Thêm

₹833333 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0