Đang Thực Hiện

Hire a Copywriter

i want to hire a female freelancer who can copy and type my post in facebook group

daily 10 uniq post only

and i willl award a female who can do video call first

so lets bid and lets have fun :P

Kỹ năng: Đánh máy, Viết quảng cáo, Dịch vụ video, Trợ lí trực tuyến

Xem thêm: copywriters salary, copywriters definition, best copywriters in the world, i need a copywriter, freelance copywriters websites, looking for a copywriter, copywriters jobs, how to find a copywriter, hire copywriter linkedin summary, hire copywriter book, hire copywriter follow, hire copywriter editor, hire copywriter auckland, hire copywriter service, hire copywriter singapore

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14839257

Đã trao cho:

reemeliba

I will be grateful if we worked together .

₹950 INR trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0