Đã Đóng

Looking for Freelancer for Copywriting project with TATA AIA

Qualifications & Skills Details:

• Graduate – English Lit., BMS, MMS, B.Com.

• 0-5 years

• Good communication and writing skills

• Grammatical Skills

• Editorial Skills

Project Area:

• Internal and External Communication

• Product Communication

• Social Media Communication

• Leadership Communication

Project Introduction:

• Ongoing communication requirements:

• Social media copywriting

• Advertising copywriting

• Website copywriting

• Marketing Communications

Kĩ năng: Viết quảng cáo, Truyền thông, Quảng cáo, Quản lý website, Social Media Copy

Xem nhiều hơn: copywriting project price, outstanding project manager summary qualifications, going project tata steel jamshedpur, switzerland freelancer linux project, looking freelancer artist mobil devices, hire freelancer idx project, copywriting project rapidsharecom, looking partnership freelance project, freelancer job project manager business analyst, looking call center project, freelancer flash project thane, copywriting project proposal, looking data entry project, looking someone autocad project, mini project excel employee salary details, freelancer gis project, looking freelancer fto outsource, freelancer india project details

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Manendragarh, India

ID dự án: #31890668

2 freelancer chào giá trung bình$12840 cho công việc này

(162 Nhận xét)
7.4
(150 Nhận xét)
7.0