Đang Thực Hiện

Need Articles

hi Dawn- as discussed previously, need 10 more articles.

Kĩ năng: Viết quảng cáo

Xem nhiều hơn: need copywriting, c# articles, dawn, dwd74, articles copywriting, discussed, need articles

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Selkirk, United States

ID dự án: #49823

Được trao cho:

dwd74

Thanks for the invitation! :)

$100 USD trong 2 ngày
(10 Đánh Giá)
4.0