Đã Đóng

мы хорошо любил готовить

inputting orders to Excel - needs to be done quickly

Kỹ năng: Viết quảng cáo, Viết báo cáo

Xem thêm: excel work updated, excel work spreasheet set, excel work powerpoint, excel work ocr, excel work bitcoin

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Russian Federation

Mã Dự Án: #14854700

4 freelancer đang chào giá trung bình $757 cho công việc này

$750 USD trong 5 ngày
(58 Đánh Giá)
6.1
importworld

Пожалуйста свяжитесь в чате. ....................................................................................................... Relevant Skills and Experience ..................................................... Thêm

$750 USD trong 20 ngày
(38 Đánh Giá)
4.7
$750 USD trong 10 ngày
(4 Đánh Giá)
3.1
faheemyounas

I can put your orders in excel sheet in no time. You will get best work in suitable price and best features. Relevant Skills and Experience Excel Proposed Milestones $777 USD - basic

$777 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
1.7