Đã hoàn thành

080705

Được trao cho:

WriteSmart

Thanks for the project.

$350 USD trong 5 ngày
(566 Đánh Giá)
8.4

6 freelancer đang chào giá trung bình $287 cho công việc này

kpBabyrani

Hi, I can do this for you. If required samples can be snet. thanks, babyrani

$350 USD trong 5 ngày
(14 Nhận xét)
4.2
hazhar

i will do as per your request.

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nate342

i can start now on this project for you

$250 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sirtallest

i know i can handle whatever job you want done at the time you want it

$250 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
peet4u

Copywriter - expert ise writing skills Translator - expertise grammar knowledge Proofreader and editor - expertise experience Freelance writer - expertise writing talent Data Entry - eye for accuracy Skilled in : Thêm

$270 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0