Đã hoàn thành

A-Project 8: Dec- Jan Content writing requirements- $30

Được trao cho:

mercymathews

Thanks for that.

$30 USD trong 9 ngày
(1099 Đánh Giá)
8.2

3 freelancer đang chào giá trung bình $70 cho công việc này

sanket1989

I am excellent writer with excellent speed. I am write on so many project so it is easy to do.

$100 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
zephmalik

its a challenge that am willing to go for.

$80 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0