Đã hoàn thành

Project for Ni2A - investor foreclosure

As discussed via gtalk:

6 articles - $5 per article

$30 total

Kỹ năng: Viết quảng cáo

Xem thêm: investor, discussed gtalk, investor project, total project, discussed project, gtalk, foreclosure project, ni2a, project article

Về Bên Thuê:
( 266 nhận xét ) garden city park, United States

Mã Dự Án: #164685

Đã trao cho:

Ni2A

thank you very much

$30 USD trong 4 ngày
(153 Đánh Giá)
7.9