Đang Thực Hiện

project for tarashankarc only

project for tarashankarc only. only bid if you are tarashankarc.

Kỹ năng: Viết quảng cáo

Xem thêm: only, bid bid project, project copywriting, copywriting project, project bid, bid project

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Lucknow, India

Mã Dự Án: #65900

Đã trao cho:

tarashankarc

Dear Sir, I accept your terms and has put my bid. Yours sicnerely, tarashankarc

$30 USD trong 3 ngày
(5 Đánh Giá)
3.7