Đóng

Rewrite product description

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $165 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Product Description must be completely rewritten for 45 products of a magento online shop serving security system services. At the moment each product have a length of approximately 50 words.

I want you to write a more detailed description of atleast 75-100 words related to the products, add decent formatting using the editor, and to add efficient meta tags to each product.

I do have more similar projects on pipe line for the right provider.

In order to bid on this project, you must be fluent in English.

Experience with Magento System would be an advantage.

$10 for the right provider.

Payment after completion.

Urgent project. Must be cmopleted ASAP.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online