Đã hoàn thành

Take care Social - Job in 4 days

Được trao cho:

keerthrao1995

A proposal has not yet been provided

$15 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
1.2
falax2016b

A proposal has not yet been provided

$10 USD trong 4 ngày
(1 Nhận xét)
0.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $14 cho công việc này

FelixMSM

Hi! im ready to de job! Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$15 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$15 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$15 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0