Đã hoàn thành

Urdu Composing 2

Được trao cho:

ikramjanjua

Urdu writing is not only my work but also my passion, and I have good previous experience, and I m sure my work will be satisfactory

$100 USD trong 7 ngày
(2 Đánh Giá)
3.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $75 cho công việc này

WriterXpress

Hi, Please check PMB.

$50 USD trong 6 ngày
(3 Nhận xét)
1.8