Đã Hủy

I would like to hire a Translator

A communication is a vital thing hanppening around us. But if the language barrier stops you, I will help you to translate. I'm funny, you can trust me as a guide tour in Indonesia.

Kỹ năng: Viết quảng cáo, Tiếng Anh (Mỹ), Tiếng Hàn, Quan hệ công chúng (PR), Dịch thuật

Xem thêm: cambodian translator singapore hire, need hire translator, developer like, personally hire recruiter, artist hire sketch, hire translator french english, hire translator english french

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14884341

1 freelancer đang chào giá trung bình Rp5555555 cho công việc này

Rp5555555 IDR trong 10 ngày
(80 Đánh Giá)
5.9