Đang Thực Hiện

Write a Book

Job Description:

Need 13,000 words book.

Have outline already

Looking for someone with background in IT & Risk Management

Willing to pay $70

Kĩ năng: Viết sách, Viết quảng cáo, eBooks, Ghostwriting, Viết kĩ thuật

Về khách hàng:
( 151 nhận xét ) Multan, Pakistan

ID dự án: #12870712