Đã Đóng

3d product design

2 freelancer chào giá trung bình₹650 cho công việc này

(7 Nhận xét)
2.4
abdulsamad9167

Hello Owner, I have been working for product design since 2009.. still working with lots of expreince and trust. You can check my portfolio and decide , am i eligble for this project or not, [login to view URL] Thêm

₹700 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0