Đã Đóng

Lấy hoặc Cung cấp cái gì đó

Nhận làm sự kiện các chương trình event sinh nhật, cưới xin, tiệc cá nhân, công ty, họp lãnh đạo. Gía cả hợp lý

Kĩ năng: Nhận diện thương hiệu, Tổ chức sự kiện

Xem nhiều hơn: t$c

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #10043680

2 freelancer chào giá trung bình$260 cho công việc này

navyaarts13

Hi, I have read Your project description. I will Provide you with Great Options in less than 12 Hours. You can check my profile & Portfolio here and then make decision. I am here for long term work relation Thêm

$259 USD trong 2 ngày
(4 Nhận xét)
2.7
$261 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0