Đã Đóng

Phát triển nội dung trang chủ của công ty như home,blog,publisher

Cần người viết nội dung cho website của công ty với ngôn ngữ tiếng anh chuyên nghiệp , yêu cầu có khả năng tiếng anh tốt, trình bày sáng tạo, có thẩm mỹ, viết 1 vài mẫu cho blog có sẵn các tài liệu tham khảo để bạn đưa ra 1 bài viết cụ thể.

Kĩ năng: Nhận diện thương hiệu

Xem nhiều hơn: t$c, dung dung, tri, ra, nh , dung, ch, c++ a, anh, corporate blog, free home blog post register, real work home blog, asian home blog, celebrity gossip blog publisher, blog home based work usa, automatic blog publisher software, wordpress moving blog home page, logo design work home ebook publisher, autofeed blog home page, home blog writer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Thái Nguyên, Vietnam

ID dự án: #6903286