Đã Trao

cPanel Plugin for Incapsula

Incapsula ([url removed, login to view]) is looking for a cPanel developer to create a plug-in that will automate the sign-up and setup of websites on Incapsula.

Kỹ năng: Perl, Plesk, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống, Virtuozzo

Xem thêm: incapsula cpanel plugin, incapsula, create cpanel, automate sign, cpanel developer, cpanel setup, cpanel plugin, setup plugin, create plugin websites, cpanel f, setup websites wamp, sign payflow setup fee, needed setup websites, curl cpanel sign, squirrelmail cpanel sign

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Israel

Mã Dự Án: #1722089

1 freelancer đang chào giá trung bình $2000 cho công việc này

tech717

Hired by the Employer

$2000 USD trong 30 ngày
(91 Đánh Giá)
5.6