Đã Đóng

Unpack & de-virtualize themida EXE

Looking for someone to unpack an executable protected by Themida & WinLicense 2.0 or above. Opcodes MUST be devirtualized back to their original x86 form.

Kĩ năng: Lắp ráp, Lập trình C++

Xem nhiều hơn: unpack themida, winlicense unpack, themida unpack, unpack executable themida, exe unpack themida, unpack winlicense, x86, themida, virtualize, x86 programming, unpack exe winlicense, programming assembly, protected exe, unpack exe themida, unpack themida exe, unpack executable, themida winlicense, unpack winlicense themida, unpack themida winlicense, themida winlicense unpack, winlicense themida, unpack protected exe, X86 ASSEMBLY, unpack exe, exe unpack

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Canada

ID dự án: #1603108

4 freelancer đang chào giá trung bình $163 cho công việc này

viralsharma79

Hello Sir, Kindly have a look at your inbox.

$250 USD trong 3 ngày
(4 Nhận xét)
3.0
saad032

i can do this job

$50 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
CCZ2y5n8X

Pls check PMB.

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Tr3x

Hi, I can do it.

$100 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0