Đã Đóng

NT7 ATM strategy for exiting a trade

I need a ATM strategy for Ninja Trader

after entry:

[url removed, login to view] 4 ticks below high/low of the last bar

2. trail stops on 7EMA -+4ticks if smaller then step 1

3. if stoch cross (slow/fast stoch) then move stop to last bar low/high -+4 ticks

many thanks

Kỹ năng: Lập trình C++

Xem thêm: nt7 stop strategy, strategy, ninja trader, trade bar, need trade, bar trade, stoch, need trader trade, nt7, strategy trader, stoch cross, entry programming, need trader, trade entry, programming trade, programming ninja trader, strategy ninja trader, ninja strategy, freelance trade strategy, atm programming, programming ninja, ninja trader programming, ninja trader strategy, report trade lines credit bureau, swap services bid trade

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) los abrigos, Spain

Mã Dự Án: #1062519

4 freelancer đang chào giá trung bình $288 cho công việc này

Klaus

see private message

$400 USD trong 5 ngày
(11 Đánh Giá)
4.6
trivietsales

Hi, Please check PMB for details. Thanks, trivietsales

$300 USD trong 5 ngày
(4 Đánh Giá)
4.3
itphys

I like the project.

$200 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
WinappSolution

Please see the project proposal sent through private message.

$250 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0