Đã Hủy

Bitcoin Miner app needed

Need a simple bitcoin miner like the one on this site---> [url removed, login to view]

paying 750

should only take a couple days to complete, paying milestones

Kỹ năng: Lập trình C++

Xem thêm: simple bitcoin miner, bitcoin site, bitcoin miner, bitcoin programming, bitcoin simple miner, miner bitcoin, skills needed app development industry, programmer needed app, x10, needed app developer, facebook needed app, needed app video game, iphone needed app, days complete wordpress template, days complete magento project, days complete 100 html pages dreamweaver, days complete css webpages

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) tampa, United States

Mã Dự Án: #1641371

5 freelancer đang chào giá trung bình $750 cho công việc này

waema

LETS DO THIS!!!

$750 USD trong 5 ngày
(71 Đánh Giá)
6.6
ph0123

i will get it because i know about it!

$750 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0
keepsense13

check PM for details.....

$750 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
saint812

=Glad to bid sir.= Plz kindly check pm.Thanks.

$750 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Harleynick

PLEASE CHECK PMB

$750 USD trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0