Đã Đóng

Viết bot copy dữ liệu từ các nhóm kín trên Discord

Job Description:

Mình cần 1 con bot có thể copy từ discord kín (không có quyền admin) về discord của mình quản lý.

Độ trễ thấp.

Kĩ năng: Lập trình C++, Lập trình C#, Lập trình C, PHP, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #35337627

4 freelancer chào giá trung bình$138 cho công việc này

LinhNN

Inbox trao đổi thêm thông tin chi tiết nhé bạn ơi Ý bạn copy là copy message từ 1 số nhóm cụ thể và gửi vào nhóm khác mà bạn đang quản lý phải ko?

$200 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
0.9
ecyberlinh

Sử dụng công nghệ RPA để coppy là một giải pháp tốt và phù hợp. Bot sẽ hoạt động tương tự như hành động của con người

$100 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
lelongthinh

Liên hệ mình để bàn thêm chi tiết dự án.

$100 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0