Viết bot giao dịch tự động mua bán sàn Binance + MEXC

Đã Đóng Đã đăng vào 1 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình muốn viết Bot để tự động mua bán Spot trên sàn giao dịch MEXC + Binance theo thuật toán của mình.

Cụ thể là bot chỉ cần chia nhỏ số coin ra theo x phần theo yêu cầu, rồi giá cứ tăng y% thì bot tự động bán 1 phần của x phần đó ra rồi tự động đặt mua lại 1 lệnh ở giá thấp hơn z% là xong, với x, y, z cấu hình được và bot có thể trade trên tài khoản phụ, trade nhiều cặp coin 1 lúc.

Lập trình C++ Javascript ES6 Node.js PHP Thiết kế trang web

ID dự án: #38011342

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa hôm qua đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$813 cho công việc này

Walkingdreams

My name is Kishore and I lead a seasoned team of 25 expert developers who can proficiently handle the full stack development requirements of your project. Our solid 13 years of experience in web and app development, co Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(160 Nhận xét)
7.7
giaphung2k1

Xin chào I can do this project. I am a professional Linux and developer in PHP, Wordpress, Laravel, Magento, Joomla, Prestashop, OpenCart, Yii, NodeJS, ReactJS, Angular, Vue.js, HTML5, CSS3 and jQuery. I can do this Thêm

$750 USD trong 7 ngày
(120 Nhận xét)
6.0