Đã Đóng

Chuyển source code c++ từ raspbian qua kit arm

4 freelancer đang chào giá trung bình $77 cho công việc này

Victorier006

hello,how are you. i read your bid carefully. i am c/c++, qt expert and have full experience for 10 years. c/c++, qt is my top skill and i can handle your project fully. i can provide most quality and high speed. i Thêm

$100 USD trong 10 ngày
(4 Nhận xét)
4.5
antonegorov300

Hello! I am very interested in your post project. i have rich experience on it. I think this project is very suitable for me and i am sure i can give you good result . I can help you if you'd like looking forwar Thêm

$100 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
2.0
sunrise098

Honorable Seniors. Greeting! I review ur source code. Your project is to purpose to detect to face and nose. I have experienced in machine learning and c++. If you award me this project ,I will give the good resul Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vw7970145vw

Chào bạn, Mình có hơn 4 năm lập trình C/C++ và 2 năm lập trình trên vi điều khiển Trước đây mình đã từng làm vài dự án trên STM32F2, STM32F4 sử dụng FreeRTOS Mình cũng kinh nghiệm lập trình C/C++ trên raspian R Thêm

$88 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0