Đã Đóng

Chuyển source code c++ từ raspbian qua kit arm

1 freelancer đang chào giá trung bình $88 cho công việc này

vw7970145vw

Chào bạn, Mình có hơn 4 năm lập trình C/C++ và 2 năm lập trình trên vi điều khiển Trước đây mình đã từng làm vài dự án trên STM32F2, STM32F4 sử dụng FreeRTOS Mình cũng kinh nghiệm lập trình C/C++ trên raspian R Thêm

$88 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0