Đã Đóng

Cần Code phần mềm nuôi Bigo số lượng lớn

2 freelancer chào giá trung bình$400 cho công việc này

datnhit

-Tiếp nhận yêu cầu chi tiết - Dựng demo - Chỉnh sửa theo yêu cầu - Bán giao source code hoặc setup lên hosting - Nhận thù lao

$450 USD trong 14 ngày
(1 Nhận xét)
1.0
okchoac

m có khả năng hoàn thành công việc này. phần mềm được viết cho pc nhé nếu có nhu cầu thì ib nhé các thao tác gồm: login theo danh sách acc do bạn nhập -> thực hiện các thao tác như nhu cầu => thoát acc đó ra vào acc k Thêm

$350 USD trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0