Đã Đóng

code C# cho modbus RTU

4 freelancer chào giá trung bình$675 cho công việc này

sapotacorp

Hello sir, I am highly proficient at building and customizing themes & plugins and also have an in depth understanding of PHP and its major CMS and frameworks. We have finished 29 ASP.NET projects. Example: aluminum-r Thêm

$750 USD trong 4 ngày
(26 Nhận xét)
5.9
thinh0702

Hello. I am expert in C/C++,C# ,Modbus (RTU, TCP/IP) PC with Microcontroller I can do your job well. Thanks!

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Apache6473

Hi, I'm a very experienced c#, c++ control software engineer. I've done many control systems, subsystems, with various communications bus interfaces including modbus RTU. And I've just completed a project with modbu Thêm

$750 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
chauminhhungdev

Chào bạn mình từng bỏ ra khá nhiều thời gian nguyên cứu về vi điều khiển, nên những dữ án kiểu này mình có thể giúp cho bạn.

$700 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0