Đã Đóng

C++ coder needed - Small help

Job Description:

I need the C++ coder needed -for small help. Details will be discussed.

Kĩ năng: Lập trình C++, Lập trình C, Lập trình C#, Kiến trúc phần mềm, PHP

Về khách hàng:
( 649 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #35153138