Đang Thực Hiện

C++ Conversion to .NET - Private Project

Đã trao cho:

mars8246

Hello, How are you. Thank you. I'll try my best to complete your project. Best regards.

$600 USD trong 4 ngày
(5 Đánh Giá)
3.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $417 cho công việc này

waterwood

please check PM. thanks.

$350 USD trong 0 ngày
(27 Đánh Giá)
6.3
amitverma009

Hi , Am an experienced developer in C++ , .Net (Vb.net , ASp ,ASP.net) and JAVA. Would like to do this project.

$300 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0