Xây dựng và copy sàn Binary Optione

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Xây dựng và copy sàn Binary Optione

Lập trình C++ Lập trình C Thuật toán WordPress MySQL

ID dự án: #34558192

Về dự án

8 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

8 freelancer chào giá trung bình$2250 cho công việc này

ykuta

Hello I am a professional programmer with rich experiences with c/c++,java,python and javascript. I have read your description. I understand your requirement and am full of confidence since I have experiences that perf Thêm

$1500 USD trong 5 ngày
(8 Nhận xét)
3.2
Koki1216

Hello, this is Koki from Japan who has been working with software development for over decades now. I have checked your project description thoroughly and I think that I can help you to complete this project fully 100% Thêm

$3000 USD trong 50 ngày
(1 Nhận xét)
3.0
vinod00k

Hello, I’m a Full Stack Developer and designer. We have a full spectrum skill set and can work both independently or along side existing teams. We are a simple and affordable solution for either expediting project dead Thêm

$1500 USD trong 7 ngày
(4 Nhận xét)
1.5
sametgj

Hello there. This is Samet from Canada who have experience in Website design and development. I have checked your project description carefully and I think that I can help you to complete this project 100% perfectly Thêm

$2250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Fayyaz03

Xin chào, tôi có thể xây dựng và sao chép sàn giao dịch Quyền chọn nhị phân cho bạn. Bạn có thể vui lòng chia sẻ lại tệp đính kèm vì nó không hoạt động ở đây không?

$2250 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Bingfeng

Hello. I am interesting in your project since I have plenty experience. I hope to contact with you soon. Regards.

$2250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mitchellking

Hello, this is Mitchell from United State who has a very good experience with binary option programming development. I have read your project description in detail and I think I am the good fit for this project. Lookin Thêm

$3000 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0