create servers using C++

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I want to create servers using C++ , Details will be discussed with winning bidder.

Lập trình C++ Lập trình C Lập trình C# Linux PHP

ID dự án: #34030405

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở