Đang Thực Hiện

MT4 customized indicator (webview)

I'd like to develop an indicator that can open a webpage in MT4.

You can take a look at this feature at IB's MT4.

[url removed, login to view]

Here's a video of how the feature should work from inside the MT4:

[url removed, login to view]

Kĩ năng: Lập trình C++

Xem nhiều hơn: https www programming, how to develop webpage, customized video, webview, mt4, mt4 indicator , mt4 forex, mt4 c++, indicator mt4, IB, forex ib, forex indicator programming, webpage develop, webview video, mt4 open, https demo, develop forex, account mt4, programming forex mt4, free mt4, mt4 pending, inside indicator, mt4 mt4, open indicator, inside youtube

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Kiriat ata, Israel

ID dự án: #1070135

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

waterwood

please check PM. thanks.

$200 USD trong 15 ngày
(27 Nhận xét)
6.3