Đang Thực Hiện

3d direct x obect using c++ in .net

Được trao cho:

ajitbmk

Hi, Install DirectX [login to view URL] see the Message. thanks

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

sathish2connect

Hi, I can do this. Kindly send me the details. Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.0