Đang Thực Hiện

3d direct x obect using c++ in .net

Need programmer to create direct x oect using directx and c++ in .net

my budget is 30$.

Deadline today

Kỹ năng: Lập trình C++

Xem thêm: directx programming, net directx, directx net, direct 3d, using net, vb6 using winsock net

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Agra, India

Mã Dự Án: #1627012

Đã trao cho:

ajitbmk

Hi, Install DirectX first.please see the Message. thanks

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

sathish2connect

Hi, I can do this. Kindly send me the details. Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0