Đã Hủy

direct x object using c++ in .net

3 freelancer đang chào giá trung bình £20 cho công việc này

draggix

Hi. Ready to work.

£20 GBP trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
2.4
bungy

I can do this for you. See one DirectX application I wrote. [url removed, login to view] Hope this is not kind of cheat. I don't want to waste my bids.

£20 GBP trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
modosansreves

Wpf or WinForms?

£20 GBP trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0