hoc toan 7

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

1. Phần 1

31:48

2. Phần 2

22:48

Khóa học Tải vềBTVN

Vui lòng ĐĂNG NHẬP để thảo luận

Bạn cần đăng kí học chuyên đề/bài giảng này hoặc một khoá học bất kỳ để có thể đặt câu hỏi!

Bình luận của học sin

Lập trình C++ Lập trình C Kiến trúc phần mềm PHP

ID dự án: #34359442

Về dự án

Dự án từ xa 1 năm trước đang mở