Đã Đóng

hoc toan 7

Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

1. Phần 1

31:48

2. Phần 2

22:48

Khóa học Tải vềBTVN

Vui lòng ĐĂNG NHẬP để thảo luận

Bạn cần đăng kí học chuyên đề/bài giảng này hoặc một khoá học bất kỳ để có thể đặt câu hỏi!

Bình luận của học sin

Kĩ năng: Lập trình C++, Lập trình C, Kiến trúc phần mềm, PHP

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vinh, Vietnam

ID dự án: #34359442