Đã hoàn thành

Leftist PQueue with make a maze

Đã trao cho:

phoenix12932

Hi! i bid on ur other project, but i guess u deleted it cuz of the budget (yeah 250 is way too much) so i am bidding here for $30. Just send me the attachment and I can start work whenever u tell me to =)

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
1.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $140 cho công việc này

C91bBi4UD

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0